Kontakt

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o.
ul. Płaska 4-10
87-100 Toruń

tel.: + 48 56 659 17 63, 56 648 09 87
fax: + 48 56 648 35 25
e-mail: info@energoterm.pl, energoterm@energoterm.pl 
Internet: www.energoterm.pl
NIP: 879-016-91-56
REGON: 008039830

Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
87-100 Toruń
ul. Młodzieżowa 31
KRS 0000140000
Kapitał Zakładowy 55.000 zł

Biura regonalne

REGION GÓRNOŚLĄSKI
40-627 Katowice
ul. Wesoła 23

tel.: + 48 32 252 34 64
e-mail: katowice@energoterm.pl

REGION DOLNOŚLĄSKI
54-152 Wrocław
ul. Gołężycka 10a


tel.: + 48 71 353 93 67
fax: + 48 71 353 50 02
e-mail: wroclaw@energoterm.pl

REGION MAŁOPOLSKI 
31-323 Kraków
ul. Gdyńska 2

tel.: + 48 12 431 12 28
fax: + 48 12 622 74 06
e-mail: krakow@energoterm.pl

Energoterm

Kontakt

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o.
ul. Płaska 4-10
87-100 Toruń

tel.: + 48 56 659 17 63
fax: + 48 56 648 35 25
e-mail: info@energoterm.pl , energoterm@energoterm.pl
Internet: www.energoterm.pl
NIP: 879-016-91-56
REGON: 008039830
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
87-100 Toruń
ul. Młodzieżowa 31

KRS 0000140000
Kapitał Zakładowy 55.000 zł