Realizacje

Wieloletnia obecność na rynku, doświadczeni specjaliści, oddziały w kilku miastach i nieustanny rozwój naszej firmy - to wszystko sprawia, że nasza firma wymieniana jest jako jeden z liderów branży ciepłowniczej w Polsce. Cieszymy się z zaufania, jakim jesteśmy obdarowywani przez naszych klientów. To właśnie ono pozwala nam wykonywać kolejne realizacje, a tym samym – pomagać dostarczać ciepło do wielu domów i zakładów pracy.

Nie boimy się wyzwań, a każdego projektu podejmujemy się z należytym profesjonalizmem i starannością. Nasi klienci - ich satysfakcja, komfort i bezpieczeństwo - są dla nas najważniejsi. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, jednak to nieustanny rozwój naszej firmy pozwala nam utrzymać się w czołówce firm ciepłowniczych w naszym kraju. A właśnie najlepiej doskonalimy się poprzez podejmowanie nowych projektów. Przez ponad 30 lat obecności na rynku podjęliśmy się wielu zakończonych sukcesem przedsięwzięć. Podkreślają to nasze wyniki - ponad pół tysiąca kilometrów sieci cieplnych i tyle samo węzłów cieplnych.

Jednak lepiej od słów, o firmie świadczą wykonane realizacje. Prezentujemy poniżej niektóre z nich. Każdą wykonaliśmy z należytą starannością, w zgodzie z naszą polityką zszj Są one przykładem zaufania, jakim zostaliśmy obdarzeni - zaufania, które owocuje komfortowym i bezpiecznym ciepłem w wielu domach i zakładach pracy. Zachęcamy do zapoznania się z nimi - są one najlepszym świadectwem polityki naszej firmy oraz zdolności, umiejętności i wiedzy naszego zespołu.

 

Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź

 • Umowa nr: POIS.09.02.00-00-043/10-00; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko; zadanie inwestycyjne: „Przebudowa sieci ciepłowniczej w technologii kanałowej na sieć z rur preizolowanych”.Przedmiot umowy obejmował przebudowę sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej w terenie zurbanizowanym miast Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź wraz z dostawą materiałów preizolowanych o łącznej długości 6.666,15 mb w zakresie średnic 2xDn32 – Dn600mm
 • Inwestor: TAURON Ciepło S.A.Łączna wartość: 22.125.347,93 zł

Przebudowa miejskiego systemu przesyłu i dystrybucji ciepła miasta Ostrowiec Św. w celu zmniejszenia strat energii. - etap I

 • Przedmiot  umowy obejmował wykonanie budowy podziemnej sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej w terenie zurbanizowanym - na terenie miasta Ostrowiec Św. Łącznie wybudowano sieci średnicy dn 350-600mm długości 2.164,40 mb.
 • Inwestor: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Łączna wartość: 5.350.392,70 zł

Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w obszarze zurbanizowanym w mieście Jasło p.n. "Modernizacja systemu ciepłowniczego w Jaśle"

 • Przedmiot umowy obejmował przebudowę sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej  w terenie zurbanizowanym miasta Jasło wraz z dostawą materiałów preizolowanych. Łącznie wybudowano sieci średnicy dn 350-400mm długości 1.500,87 mb.
 • Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 • Łączna wartość: 3.730.162,69 zł

Budowa sieci ciepłowniczej o łącznej długości 1.803,80m w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Zintegrowany System Transportu Szynowego Aglomeracji we  Wrocławiu - etap I i II - zadanie 1.4. Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legni

 • Inwestor: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
 • Łączna wartość: 6.900.000,00 zł

Roboty budowlane z dostawą materiałów w zakresie budowy preizolowanej magistrali cieplnej łączącej Elektrociepłownie „Miasto” z Ciepłownią „Zabobrze” w ramach projektu pn.: ”Likwidacja wysokoemisyjnego źródła ciepła z systemu ciepłowniczego w Jeleniej Gó

 • Przedmiot umowy obejmował budowę sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej  oraz tradycyjnej w terenie zurbanizowanym miasta Jelenia Góra wraz z dostawą materiałów preizolowanych. Łącznie wybudowano sieć preizolowaną 2xDn350mm długości 4.607,91 mb
 • Inwestor: ECO Jelenia Góra Sp z o.o.
 • Łączna wartość: 11.311.122,75 zł

Energoterm

Kontakt

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o.
ul. Płaska 4-10
87-100 Toruń

tel.: + 48 56 659 17 63
fax: + 48 56 648 35 25
e-mail: info@energoterm.pl , energoterm@energoterm.pl
Internet: www.energoterm.pl
NIP: 879-016-91-56
REGON: 008039830
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
87-100 Toruń
ul. Młodzieżowa 31

KRS 0000140000
Kapitał Zakładowy 55.000 zł