Realizacje

Wieloletnia obecność na rynku, doświadczeni specjaliści, oddziały w kilku miastach i nieustanny rozwój naszej firmy - to wszystko sprawia, że nasza firma wymieniana jest jako jeden z liderów branży ciepłowniczej w Polsce. Cieszymy się z zaufania, jakim jesteśmy obdarowywani przez naszych klientów. To właśnie ono pozwala nam wykonywać kolejne realizacje, a tym samym – pomagać dostarczać ciepło do wielu domów i zakładów pracy.

Nie boimy się wyzwań, a każdego projektu podejmujemy się z należytym profesjonalizmem i starannością. Nasi klienci - ich satysfakcja, komfort i bezpieczeństwo - są dla nas najważniejsi. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, jednak to nieustanny rozwój naszej firmy pozwala nam utrzymać się w czołówce firm ciepłowniczych w naszym kraju. A właśnie najlepiej doskonalimy się poprzez podejmowanie nowych projektów. Przez ponad 30 lat obecności na rynku podjęliśmy się wielu zakończonych sukcesem przedsięwzięć. Podkreślają to nasze wyniki - ponad pół tysiąca kilometrów sieci cieplnych i tyle samo węzłów cieplnych.

Jednak lepiej od słów, o firmie świadczą wykonane realizacje. Prezentujemy poniżej niektóre z nich. Każdą wykonaliśmy z należytą starannością, w zgodzie z naszą polityką ZSZ. Są one przykładem zaufania, jakim zostaliśmy obdarzeni - zaufania, które owocuje komfortowym i bezpiecznym ciepłem w wielu domach i zakładach pracy. Zachęcamy do zapoznania się z nimi - są one najlepszym świadectwem polityki naszej firmy oraz zdolności, umiejętności i wiedzy naszego zespołu.

 

Budowa sieci cieplnej Zabrze-Bytom

 • Budowa w systemie "pod klucz" magistrali ciepłowniczej 2xdn600/800 dł. 10 km, łączącej nowowybudowaną wielopaliwową elektrociepłownię Fortum w Zabrzu z system ciepłowniczym miasta Bytomia wraz z zaprojektowaniem i budową pompowni wody sieciowej na terenie EC Miechowice.
 • Inwestor: Fortum Silesia S.A.
 • Łączna wartość: 54.914.073,51 zł

Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej odK-847 do K-3306 al. Włókniarzy - etap 1 od K-847 do al. Włókniarzy 151 w Łodzi.

 • Przedmiot zamówienia obejmował budowę sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych na terenie zurbanizowanym miasta Łódź wraz z dostawą materiałów preizolowanych, w tym rur m.in. w odcinkach 16-metrowych oraz armatury i elementów stalowych do komór ciepłowniczych. Łącznie wybudowano sieci o średnicy DN32-900 długości 915,29, w tym sieci DN900 długości 798,29m.
 • Inwestor: Veolia Energia Łódź S.A.
 • Łączna wartość: 13.456.110,95 zł

Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej osiedle Teofilów od EC-3 do K-899 ul. Aleksandrowska etap 1 - od EC-3 do K-857/A ul. Helska w Łodzi.

 • Przedmiot zamówienia obejmował budowę sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych na terenie zurbanizowanym miasta Łódź wraz z dostawą materiałów preizolowanych. Łącznie wybudowano sieci o średnicy DN40-700 długości 724,67m, w tym sieci DN700 długości 715,52m.
 • Inwestor: Veolia Energia Łódź S.A.
 • Łączna wartość: 3.226.290,00 zł

Przebudowa systemu ciepłownicego Miasta Konin zadanie A - Przebudowa sieci ciepłowniczej dla zadania nr 7,8,10,11,12,13.

 • Przedmiot zamówienia obejmował budowę i przebudowę sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych na trenie zurbanizowanym miasta Konin wraz z dostawą materiałów preizolowanych i armatury. Łącznie wybudowano sieci o średnicy DN25-250 długości 2.408,20m
 • Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. 
 • Łączna wartość: 6.478.234,22 zł

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy magistrali sieci ciepłowniczej od komory M-11 do komory M-11/L5 w rejonie ulicy Al. Żwirki i Wigury S.C. II 41 w Warszawie.

 • Przedmiot zamówienia obejmował budowę sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych na terenie zurbanizowanym miasta Warszawa wraz z dostawą materiałów preizolowanych. kompensatorów mieszkowych, armatury i elementów stalowych do komór ciepłowniczych. Łącznie wybudowano sieci o średnicy DN600 długości ok 1 km, przy czym znaczna część tej sieci ciepłowniczej została ułożona w pozostawionych kanałach z zastosowaniem prowadnic stalowych.
 • Inwestor: Veolia Energia Warszawa S.A.
 • Łączna wartość: 4.839.216,99 zł

Wdrażanie programu ograniczenia niskiej emisji przez PEC Bytom

 • Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków w dzielnicy Śródmieście w  rejonie Placu Grunwaldzkiego i ul. Podgórnej wraz z przebudową sieci ciepłowniczej – II etap. Wdrażanie programu ograniczenia niskiej emisji przez PEC Bytom – Uciepłownienie zabudowy wielorodzinnej – Kontrakt IV – Budowa sieci ciepłowniczych (2018) – CZĘŚĆ A.
 • Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o. Bytom
 • Łączna wartość: 3 773 600,00 zł 

Ograniczenie strat ciepła oraz poprawa efektywności dostaw ciepła poprzez modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego w Mielcu

 • Kontrakt obejmował wykonanie:

5 985,40 mb sieci ciepłowniczej preizolowanej w zakresie średnic DN25 do DN300 (w tym ok. 1250 mb sieci DN300):
89 węzłów ciepłowniczych (4 węzły jednofunkcyjne i 85 węzłów dwufunkcyjnych), wraz z wykonaniem systemu wizualizacji w oparciu o oprogramowanie Intouch z bazą danych Historian.

 • Inwestor: MPEC  Sp. z o.o. w Mielcu
 • Łączna wartość: 9 630 300,00 zł

Roboty budowlane - Modernizacja sieci ciepłowniczej DN 2x250 dla TAURON Wydobycie S.A. w Zakładzie Górniczym Sobieski

 • Roboty budowlane – Modernizacja sieci ciepłowniczej DN2x250 obejmujące przebudowę wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w technologii rur stalowych 2xDN250 na technologię rur preizolowanych o średnicy 2Ø273,0/400 oraz wykonanie regulacji hydraulicznej głównej magistrali ciepłowniczej czynnikiem grzewczym wysokoparametrowym, zgodnie z dokumentacją projektową. Demontaż i budowę sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych z przewodami alarmowymi 2 x DN273,0/400 długości 2x315,40 mb od Obwodnicy Południowej DK79 do budynku rozdzielaczy głównych w rejonie Sobieski przy ul. Sulińskiego w Jaworznie, w tym:
  - budowę sieci ciepłowniczej metodą przewiertu sterowanego pod torami kolejowymi na terenie zamkniętym PKP z rur preizolowanych 2xDN273,0/400 w rurach osłonowych, stalowych z wewnętrzną powłoką antykorozyjną 2x610x11,0 o długości 2x17m wykonanie przewiertu sterowanego pod torami kolejowymi PKP w rurze osłonowej, stalowej z wewnętrzną powłoką antykorozyjną 2x610x11,0 długości 17m
 • Inwestor: TAURON Wydobycie S.A. Jaworzno
 • Łączna wartość: 896 000,00 zł 

Przebudowa istniejącej sieci napowietrznej na preizolowaną. Nowe Jaworzno Grupa TAURON.

 • „Przebudowa istniejącej sieci napowietrznej na preizolowaną DN700/1000, realizowana w ramach zadania: Zaprojektowanie oraz kompleksowe przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu torowego w ramach projektu: Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. - budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.”
 • Kontrakt obejmował wykonanie m.in.:

Demontaż istniejącej sieci ciepłowniczej 2xDN700/900 wraz z podporami betonowymi na odc. L=274,30m,

Demontaż istniejącej sieci ciepłowniczej oznaczonej jako nieczynna DN150 L=230,00m,

Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN700/1000 o łącznej długości sieci L=2x320,00mb z przejściem siecią w rurach ochronnych stalowych DN1200 metodą rozkopu (2x41m oraz 2x20m).

 • Inwestor TORPOL S.A. 
 • Łączna wartość: 3 855 000,00 zł

Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź

 • Umowa nr: POIS.09.02.00-00-043/10-00; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko; zadanie inwestycyjne: „Przebudowa sieci ciepłowniczej w technologii kanałowej na sieć z rur preizolowanych”.Przedmiot umowy obejmował przebudowę sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej w terenie zurbanizowanym miast Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź wraz z dostawą materiałów preizolowanych o łącznej długości 6.666,15 mb w zakresie średnic 2xDn32 – Dn600mm
 • Inwestor: TAURON Ciepło S.A.
 • Łączna wartość: 22.125.347,93 zł

Kompleksowe wykonanie projektów oraz budowa przyłączy ciepłowniczych w Rybniku

 • Kompleksowe wykonanie projektów (od miejsca włączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej do miejsca włączenia do instalacji odbiorcy) oraz budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Golejowskiej 25, ul. Chrobrego 20 oraz budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Paderewskiego 44 w Rybniku (w trybie zaprojektuj i wybuduj).
 • Inwestor: PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. - Jastrzębie Zdrój
 • Łączna wartość: 268 200,00 zł

Przebudowa miejskiego systemu przesyłu i dystrybucji ciepła miasta Ostrowiec Św. w celu zmniejszenia strat energii. - etap I

 • Przedmiot  umowy obejmował wykonanie budowy podziemnej sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej w terenie zurbanizowanym - na terenie miasta Ostrowiec Św. Łącznie wybudowano sieci średnicy dn 350-600mm długości 2.164,40 mb.
 • Inwestor: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Łączna wartość: 5.350.392,70 zł

Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w obszarze zurbanizowanym w mieście Jasło p.n. "Modernizacja systemu ciepłowniczego w Jaśle"

 • Przedmiot umowy obejmował przebudowę sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej  w terenie zurbanizowanym miasta Jasło wraz z dostawą materiałów preizolowanych. Łącznie wybudowano sieci średnicy dn 350-400mm długości 1.500,87 mb.
 • Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 • Łączna wartość: 3.730.162,69 zł

Budowa sieci ciepłowniczej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Zintegrowany System Transportu Szynowego Aglomeracji we  Wrocławiu - etap I i II - zadanie 1.4. Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu"

 • Budowa sieci ciepłowniczej o łącznej długości 1.803,80 m
 • Inwestor: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
 • Łączna wartość: 6.900.000,00 zł

Roboty budowlane w zakresie budowy preizolowanej magistrali cieplnej łączącej Elektrociepłownie „Miasto” z Ciepłownią „Zabobrze” w ramach projektu pn.: ”Likwidacja wysokoemisyjnego źródła ciepła z systemu ciepłowniczego w Jeleniej Górze"

 • Przedmiot umowy obejmował budowę sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej  oraz tradycyjnej w terenie zurbanizowanym miasta Jelenia Góra wraz z dostawą materiałów preizolowanych. Łącznie wybudowano sieć preizolowaną 2xDn350mm długości 4.607,91 mb
 • Inwestor: ECO Jelenia Góra Sp z o.o.
 • Łączna wartość: 11.311.122,75 zł

Trasa Łagiewnicka w Krakowie

 • Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej 2xDN800mm na 2xDN1000mm do komory 3ZKVIII do wylotu tunelu po południowej stronie ul. Grota Roweckiego.
 • Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie

Energoterm

Kontakt

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o.
ul. Płaska 4-10
87-100 Toruń

tel.: + 48 56 659 17 63
fax: + 48 56 648 35 25
e-mail: info@energoterm.pl , energoterm@energoterm.pl
Internet: www.energoterm.pl
NIP: 879-016-91-56
REGON: 008039830
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
87-100 Toruń
ul. Młodzieżowa 31

KRS 0000140000
Kapitał Zakładowy 55.000 zł